Wie zijn wij

De Gebr. Sterken bestonden uit de 3 broers Albert , Freek & Leo. Ze speelden al vanaf 1970 in deze combinatie en vanaf 1992 op het huidige adres aan de Bornerbroeksestraat te Almelo.
Onlangs is op 9 mei 2020 Albert overleden. Leo & Freek zullen op gepaste wijze deze combinatie voortzetten.
Vanaf het seizoen 2021 zal Delanie ook gaan meespelen met de duiven.

De duiven op het hok zijn voor het grootste deel afkomstig van wijlen Hans Boenders uit Bennekom en nog voor een klein gedeelte van Mevr. Tjeerdsma-Nijhof uit Almelo.
In 2019 hebben we rechtstreeks duiven gehaald van Comb. Atema uit Noardburgum en v.d. Stouwe & Douna uit Donkerbroek. Dit om ons hok te versterken en nieuwe bloedlijnen te combineren met de oude vertrouwde bloedlijnen die we hebben.
Verder werken we nauw samen met de fam. Beverdam te Enter.

Onze voorkeur gaat uit naar het spelen van de vluchten die tellen voor het snelheidskampioenschap. Dit is mede ingegeven door het systeem wat wij spelen, totaal weduwschap. Dit heeft voor ons het voordeel dat wij maar één maal in de week hoeven in te korven en we vanaf het begin tot het einde elke week één tot twee vluchten hebben.

In het seizoen 2021, willen we de meeste vluchten gaan spelen voor het Generale kampioenschap. ( Uitgezonderd de overnachting )

Gebr.  Sterken